uPodateľňa
Posielajte nám dokumenty k poistným zmluvám bezpečne prostredníctvom uPodateľne.
Vyplňte údaje o vašej zásielke, nahrajte dokument a zabezpečenou cestou odošlite do YOUPLUS.
Najčastejšie nám posielate:
Máte dve možnosti:
1. On-line – najjednoduchší a najrýchlejší spôsob. O priebehu šetrenia budete pravidelne on-line informovaný. Jednoznačne odporúčame tento variant! Oznámiť on-line.
2. uPodateľňa - manuálne vyplníte papierový formulár. Dokument podpíšete a odošlete do YOUPLUS. Prostredníctvom papierového formulára čas na spracovanie v YOUPLUS bude trvať dlhšie.

Postup pri oznámení škodovej udalosti uPodateľňou:
 • Vyplňte pdf Oznámenie škodovej udalosti.
 • Formulár podpíšte.
 • Formulár spoločne s požadovanými prílohami nahrajte do uPodateľne. POZOR – samotné dokumenty (napr. lekárske správy) bez vyplneného formulára Oznámenie nie je možné spracovať!
 • Zaujímajú Vás ďalšie informácie o škodových udalostiach? Opýtajte sa YOULIE.

Už ste nám oznámili škodovú udalosť a potrebujete k nej doplniť dodatočné informácie alebo dokumenty? Ste na správnom mieste.

Odporúčania: :
 • Viacstranový dokument nahrávajte ako 1 súbor.
 • Nahrávajte iba čitateľné dokumenty.
 • Budete potrebovať číslo škodovej udalosti. Nájdete ho v liste, ktorý sme vám (klientovi) poslali po oznámení škodovej udalosti.
 • Nemáte ešte všetky potrebné dokumenty? Nevadí. Posielajte nám ich bez obáv postupne prostredníctvom uPodateľne.

Zmeny osobných a kontaktných údajov v zmluve:
Oznámenie zmeny napíšte voľnou formou - uveďte číslo poistnej zmluvy, meno a priezvisko poistníka a špecifikujte, akú zmenu žiadate. Súčasne nahrajte dokument, ktorý potvrdzuje zmenu údajov. Dokument nám odošlite prostredníctvom uPodateľne. Môžete sa tiež spojiť s Vaším finančným poradcom, ktorý zmenu zrealizuje online prostredníctvom uPortal.

Odporúčania:
 • Zmenu oprávnených osôb je potrebné poslať do YOUPLUS v origináli listovou formou (poštou).
 • Zmenu e-mailovej adresy nám oznámte buď z pôvodnej adresy alebo požiadajte finančného poradcu, prípadne poštou.


Zmeny rozsahu poistného krytia:
Skontaktujte sa s vašim finančným poradcom, ktorý vám pomôže s úpravou poistenia.

Mrzí nás, že ste sa rozhodli ukončiť poistnú zmluvu s YOUPLUS. Pokiaľ vaše rozhodnutie už nemôžeme zvrátiť, vyplňte, prosím, formulár a odošlite nám ho prostredníctvom uPodateľne.

Odporúčania:
 • Formulár na ukončenie zmluvy musí byť podpísaný klientom (poistníkom).
 • Nahrávajte iba čitateľné dokumenty.

Ako uPodateľňa funguje?
 1. Vyplníte kontaktné údaje odosielateľa.
 2. Vyplníte údaje o dokumente a nahráte dokumenty.
 3. Odošlite zásielku.
 4. Vaša zásielka je k nám zabezpečenou cestou odoslaná na spracovanie.
 5. Na e-mail odosielateľa pošleme potvrdenie o prijatí zásielky.
Odoslať novú zásielku
Kontaktné údaje
Meno a priezvisko odosielateľa zásielky
E-mail odosielateľa zásielky
Na e-mailovú adresu vám pošleme potvrdenie o prijatí zásielky.
Mobilný telefón odosielateľa zásielky
Ako uPodateľňa funguje?
 1. Vyplníte kontaktné údaje odosielateľa.
 2. Vyplníte údaje o dokumente a nahráte dokumenty.
 3. Odošlite zásielku.
 4. Vaša zásielka je k nám zabezpečenou cestou odoslaná na spracovanie.
 5. Na e-mail odosielateľa pošleme potvrdenie o prijatí zásielky.
Údaje o dokumente
Uveďte typ a číslo zmluvy, ku ktorej chcete nahrať dokumenty.
Dokument k odoslaniu
Nahrajte dokumenty, ktoré nám chcete odoslať.

POZOR – pokiaľ nahrávate Oznámenie škodovej udalosti, nahrajte dokument Oznámenie škodovej udalosti aj súvisiace prílohy v jednej zásielke.
Prílohy
Zásilka max. 200 MB. Povolené formáty: PDF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, GIF.
Povinné pole
Upozornenie
V prípade úspešného odoslania zásielky sa vám zobrazí potvrdenie s číslom zásielky. Potvrdenie dostanete tiež e-mailom.
Povinné pole


Na čo si dávať pozor:
 • Pred nahraním skontrolujte čitateľnosť všetkých príloh
 • Niektoré dokumenty odosielané uPodateľňou musia byť podpísané klientom (napr. žiadosť o zmenu).
 • Dokumenty odoslané prostredníctvom uPodateľne neposielajte duplicitne (poštou alebo cez vášho finančného poradcu).