Oznámenie poistnej udalosti

 

  • V prípade, že udalosť bola riešená Políciou SR je nutné doložiť kópiu policajného protokolu

Povolené sú obrázky (JPEG, TIFF a PNG), dokumenty (Word DOC / DOCX a PDF), zošity (Excel XLS a XLSX) a komprimované ZIP súbory.

Vyberte prílohu