Hlásenie poistnej udalosti

 

  • V prípade, že udalosť bola riešená Políciou SR je nutné doložiť kópiu policajného protokolu

Povolené sú obrázky (JPEG, TIFF a PNG), dokumenty (Word DOC / DOCX a PDF), zošity (Excel XLS a XLSX) a komprimované ZIP súbory. Maximálna veľkosť prílohy je 20 MB. Povolené znaky pre názov prílohy: písmená, čísla, podčiarkovník, pomlčka.

Vyberte prílohu