uPodatelna
Posílejte nám dokumenty k pojistným smlouvám bezpečně prostřednictvím uPodatelny.
Vyplňte údaje o vaší zásilce, nahrajte dokument a bezpečně odešlete do YOUPLUS.
Nejčastěji nám zasíláte:
Máte dvě možnosti:
1. On-line – nejjednodušší a nejrychlejší způsob. O průběhu šetření budete pravidelně on-line informováni. Jednoznačně doporučujeme tuto variantu! Oznámit on-line.
2. uPodatelnou - manuálně vyplníte tiskový formulář. Podepíšete dokument a odešlete do YOUPLUS. Díky tiskové formě zabere v YOUPLUS zpracování více času.

Postup při oznámení škodní události uPodatelnou:
 • Vyplňte pdf Oznámení škodní události.
 • Formulář podepište.
 • Formulář společně s požadovanými přílohami nahrajte v uPodatelně. POZOR – samotné dokumenty (např. lékařské zprávy) bez vyplněného formuláře Oznámení nelze zpracovat!
 • Zajímají vás další informace ke škodním událostem? Zeptejte se YOULIE.

Už jste nám oznámili škodní událost a nyní potřebujete doplnit dodatečné informace nebo dokumenty? Jste na správném místě.

Doporučení:
 • Vícestránkový dokument nahrávejte jako jeden soubor.
 • Nahrávejte pouze čitelné dokumenty.
 • Budete potřebovat číslo škodní události. Najdete ho v dopise, který jsme vám (klientovi) po oznámení škodní události, zaslali.
 • Nemáte ještě všechny potřebné dokumenty? Nevadí. Posílejte nám je bez obav postupně prostřednictvím uPodatelny.

Změny osobních a kontaktních údajů ve smlouvě:
Oznámení změny sepište volnou formou - uveďte číslo pojistné smlouvy, jméno a příjmení pojistníka a specifikujte jakou změnu požadujete. Současně nahrajte dokument potvrzující nové údaje. Dokument nám předejte uPodatelnou. Můžete se také spojit se s vaším finančním poradcem, který změnu zadá on-line v uPortalu.

Doporučení:
 • Změnu obmyšlených osob je zapotřebí doručit do YOUPLUS v originále listinnou formou (poštou).
 • Změnu e-mailové adresy nám sdělte buď z původní adresy nebo požádejte finančního poradce, případně poštou.


Změny rozsahu pojistného krytí:
Spojte se s vaším finančním poradcem, který vám s úpravou pojištění pomůže.

Mrzí nás, že jste se rozhodli ukončit pojistnou smlouvu s YOUPLUS. Pokud vaše rozhodnutí již nemůžeme zvrátit, vyplňte prosím formulář a doručte nám ho uPodatelnou.

Doporučení:
 • Formulář pro ukončení smlouvy musí být podepsaný klientem (pojistníkem).
 • Nahrávejte pouze čitelné dokumenty.

Jak uPodatelna funguje?
 1. Vyplníte kontaktní údaje odesílatele.
 2. Vyplníte údaje o dokumentu a dokumenty nahrajete.
 3. Zásilku odešlete.
 4. Vaše zásilka je k nám zabezpečenou cestou doručena ke zpracování.
 5. Na e-mail odesílatele zašleme potvrzení o přijetí zásilky.
Odeslat novou zásilku
Kontaktní údaje
Jméno a příjmení odesílatele
E-mail odesílatele
Na e-mailovou adresu vám zašleme potvrzení o přijetí zásilky.
Mobilní telefon odesílatele
Jak uPodatelna funguje?
 1. Vyplníte kontaktní údaje odesílatele.
 2. Vyplníte údaje o dokumentu a dokumenty nahrajete.
 3. Zásilku odešlete.
 4. Vaše zásilka je k nám zabezpečenou cestou doručena ke zpracování.
 5. Na e-mail odesílatele zašleme potvrzení o přijetí zásilky.
Údaje o dokumentu
Zadejte typ a číslo smlouvy, ke které chcete nahrát dokumenty.
Dokument k odeslání
Nahrajte dokumenty, které nám chcete odeslat.

POZOR – pokud nahráváte Oznámení škodní události, nahrajte dokument Oznámení škodní události i související přílohy v jedné zásilce.
Přílohy
Zásilka max. 200 MB. Povolené formáty: PDF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, GIF.
Povinné pole
Upozornění
V případě úspěšného odeslání zásilky se vám zobrazí potvrzení s číslem zásilky. Potvrzení obdržíte také e-mailem.
Povinné pole


Na co si dát pozor:
 • Před nahráním zkontrolujte čitelnost všech příloh.
 • Některé dokumenty odesílané uPodatelnou musí být podepsané klientem (např. žádost o změnu).
 • Dokumenty odeslané prostřednictvím uPodatelny neposílejte duplicitně (poštou anebo přes finančního poradce).